• logo
  • logo


Bire Bir Online Dersler

Zaman ve mekândan bağımsız olarak en iyi öğretmenlerle çalışın.

  • Her öğrenciye özel ders içeriği: Her öğrencinin seviyesinin farklı olduğunu biliyoruz ve her ders öncesi öğrenciye özel ders materyalleri hazırlıyoruz.
  • Okul başarısı: Öğrencilerimizin ders notlarını takip ediyor ve eksik konularını tamamlıyoruz.

Sürekli İletişim

Her ders için özel olarak açılan ders odasında öğretmen ve öğrencilerimiz ders öncesi ve ders sonrası süreçlerde sürekli iletişim hâlinde kalmaktadır.

  • Ders sonrası çalışma: Ders içeriği ile ilgili ders bitimlerinde öğrencilerimize tekrar testleri sunmaktayız.
  • Ders içi etkileşim: Derslerimiz yayınevlerine ait z-kitap içerikleri ile öğrenci merkezli olarak işlenmektedir.

Değerlendirme

Ders öncesi ve sonrası değerlendirmeler ile öğrenci bazında eksikleri belirliyor ve bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz.

  • Sınav pratiği: Periyodik olarak yaptığımız testler ile öğrencilerimize sınav formatını, süresini ve soru türlerini anlama ve pratiğini yapma fırsatı sunuyoruz.
  • Zaman ve stres yönetimi becerisi: Öğrencilerimize uyguladığımız testler ile zamanı etkili bir şekilde yönetme becerisi kazandırıyor, sınav stresi ile başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.
  • Motivasyon ve ilerleme takibi: Uyguladığımız testler, öğrencilere hedeflerine ulaşma yolunda ilerleme kaydetmelerini görmelerine yardımcı olmakta, test sonuçlarına dayalı olarak ilerleme kaydettiklerini gördükçe daha fazla motive olmalarını sağlamaktadır.

Bizimle başarınızı arttırın!

> Ücretsiz Deneme Dersinizi Alın